Efektywna egzekucja – zasady profesjonalnej
współpracy z komornikiem

PROGRAM SZKOLENIA: „Efektywna egzekucja – zasady profesjonalnej współpracy z komornikiem”

1. Wszczęcie egzekucji komorniczej

 • źródła informacji o majątku dłużnika

 • wybór właściwego komornika

 • zasady sporządzania wniosków egzekucyjnych

 • dalsze pisma procesowe w toku egzekucji i terminy ich wnoszenia

2. Skuteczne sposoby współpracy z kancelarią komorniczą

 • obowiązki komornika i prawa wierzyciela

 • skarga na czynności komornika

 • jak obniżyć koszty postępowania egzekucyjnego

3. MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA w toku egzekucji

 • sposoby na przyśpieszenie postępowania egzekucyjnego

 • zakres odpowiedzialności majątkowej małżonka dłużnika

 • zakres odpowiedzialności majątkowej komornika

 • jak skutecznie ustalić lub wyjawić ukryty majątek dłużnika i jego małżonka

 • wyzbycie się majątku przez dłużnika, a możliwości odzyskania należnych pieniędzy

 • środki przymusu stosowane wobec dłużnika

 • odpowiedzialność karana dłużnika

4. Wyrok uzyskany w procesie karnym – EGZEKUCJA

5. Upadłość – SPOSOBY NA skuteczne ODZYSKANIE należności

Zgłoś się na szkolenie!