Regulamin szkolenia

 • Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w szkoleniach organizowanych przez Kancelarię Radcy Prawnego Paweł Sobieralski, proszę pobrać z naszej strony internetowej formularz zgłoszenia udziału w wybranym szkoleniu, wypełnić go czytelnie, podpisać i przesłać faksem na nr  74/ 641 0 360  bądź e-mailem na adres: sobieralski@wp.pl

 • Każde zgłoszenie uczestnictwa zostanie potwierdzone telefoniczne lub e-mailem. W przypadku braku potwierdzenia prosimy o kontakt: 663 926 690 lub sobieralski@wp.pl. Brak potwierdzenia z naszej strony może wynikać z przyczyn technicznych i dlatego nie oznacza, że szkolenie zostało anulowane. Nie stanowi to więc podstawy do rezygnacji ze szkolenia. Obowiązkiem uczestnika jest dopełnić wszelkiej staranności, aby się z nami skontaktować.

 • O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

 • Opłaty za uczestnictwo w szkoleniu należy dokonać najpóźniej 7 dni po szkoleniu.

 • Rezygnacja z udziału w szkoleniu będzie przyjmowana wyłącznie w formie pisemnej.

 • Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu jest możliwa najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia. Tylko wówczas organizator zobowiązuje się nie naliczać  kosztów udziału w szkoleniu.

 • W przypadku, gdyby szkolenie nie odbyło się z powodów organizacyjnych, organizator zaproponuje udział w szkoleniu w innym terminie.

 • Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z obowiązku poniesienia jego kosztów. Nie zwracamy opłat pomimo nieobecności uczestnika na szkoleniu!

 • Na szkoleniach gwarantujemy: udział doświadczonych wykładowców, materiały szkoleniowe, przerwę kawową oraz dyplom ukończenia.

 • Promocje udzielane z tytułu poszczególnych projektów nie łączą się ze sobą. Klient ma wówczas prawo dokonać wyboru, który będzie dla niego korzystny.

 • Na życzenie uczestnika przed szkoleniem możemy wystawić fakturę proformę. Jej wystawienie nie jest jednak obowiązkowe.