Skuteczne dochodzenie należności przed sądem

PROGRAM SZKOLENIA: „Skuteczne dochodzenie należności przed sądem”

1.ZASADY KOMPLETOWANIA DOKUMENTÓW DO SĄDU

 • Dowody które należy uzyskać przed skierowaniem sprawy do sądu

  – dokumenty sprzedaży ( umowa, faktura VAT, WZ, przelewy bankowe itp. )
  – dokumenty potwierdzające uznanie długu
  – jak uzyskać potwierdzenie salda zadłużenia – kto może potwierdzić saldo
  – jak wykorzystać korespondencję pomiędzy dłużnikiem i wierzycielem
 • Zasady właściwego przygotowania dowodów do sądu

2.ZASADY SPORZĄDZANIA POZWÓW I INNYCH PISM PROCESOWYCH

3.PRAWA I OBOWIĄZKI WIERZYCIELA W SĄDZIE

 • Terminy procesowe, uchybienie i przywrócenie terminu

 • Rodzaje i tryby postępowania sądowego zmierzające do odzyskania należnych pieniędzy:

 • – postępowanie upominawcze

  – postępowanie nakazowe

  – postępowanie uproszczone

  – postępowanie prowadzone w trybie zwykłym

 • Kiedy wierzyciel może żądać ustanowienia kuratora dla dłużnika którego miejsce pobytu nie jest znane lub który nie posiada zarządu

4.SKUTECZNE SPOSOBY DOWODZENIA ROSZCZEŃ PRZED SĄDEM

5.NAJCZĘSTSZE SPOSOBY OBRONY DŁUŻNIKÓW PRZED SĄDEM

6.OGRANICZENIA I ZAGROŻENIA DLA WIERZYCIELA 

 • Najczęstsze błędy wierzycieli popełniane przed sądem

 • Środki odwoławcze służące wierzycielowi przez sądem

7.KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I SPOSOBY ICH OBNIŻENIA

8.PRZESTĘPSTWO WYŁUDZENIA I OSZUSTWA – MOŻLIWOŚCI ODZYSKANIA PIENIĘDZY W POSTĘPOWANIU KARNYM

 9. ĆWICZENIA

Zgłoś się na szkolenie!