Prawo gospodarcze i cywilne

  • Doradztwo i przygotowanie opinii prawnych w zakresie bieżących zagadnień pojawiających się w toku działalności gospodarczej, w tym nowych regulacji prawnych i koniecznych zmian adaptacyjnych

  • Projektowanie i opiniowanie umów handlowych, doradztwo w zakresie ustanawiania dodatkowych zabezpieczeń prawnych umów handlowych

  • Zastępstwo prawne w postępowaniu sądowym, zabezpieczającym i egzekucyjnym oraz przed organami administracji ( US, IS, WITD, PIP itp. )

  • Konsultacje w sprawie stosowania prawa wspólnotowego Unii Europejskiej

  • Przygotowanie projektów umów przedwstępnych sprzedaży nieruchomości, pełna obsługa prawna przy zawieraniu umów sprzedaży nieruchomości

  • Obsługa podmiotów prowadzących działalność w zakresie odnawialnych źródeł energii