Spory budowlane

Oferujemy pomoc w sporach wynikające z rozliczeń między zamawiającym, inwestorem a wykonawcą prac budowanych. W tej specjalności oferujemy w szczególności:

  • prowadzenie negocjacji polubownych w imieniu Klienta w sprawach o zapłatę za prace budowlane w tym prace dodatkowe, zapłatę kar umownych lub kaucji gwarancyjnych/span>

  • reprezentację procesową w sprawach o zapłatę za prace budowlane w tym prace dodatkowe, zapłatę kar umownych lub kaucji gwarancyjnych

  • opracowywania umów o roboty budowlane

  • doradztwo w zakresie prawnego zabezpieczania przed niewypłacalnością zleceniodawcy

  • legalizację samowoli budowlanej

  • odwołania od decyzji administracyjnych

  • skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego

  • reprezentację strony przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi

  • dochodzenie odszkodowań związanych z zagospodarowaniem przestrzennym