Sprawy spadkowe

Oferujemy usługi w zakresie zastępstwa procesowego w sprawach o:

  • Stwierdzenie nabycia spadku z testamentu i ustawy

  • Przyjęcie spadku bądź jego odrzucenie

  • Dochodzeniu roszczeń o zachowek i unieważnienie testamentu oraz darowizny

  • Sporządzaniu testamentów w pełni odzwierciedlających wolę przyszłego spadkodawcy, ze szczególnym uwzględnieniem wydziedziczenia, zapisu i polecenia, ustanowienia wykonawcy testamentu

  • Umowne i sądowe zniesienie współwłasności i dział spadku

  • Umowne zrzeczenie się przez spadkobiercę dziedziczenia

  • Dziedziczenie gospodarstw rolnych

  • Doradztwo podatkowym w kontekście rozporządzeń majątkowych w formie testamentu oraz darowizny