Służebność przesyłu i odszkodowanie
za naruszenie nieruchomości

Oferujemy pomoc w zakresie:

  • Ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości zajętej przez przedsiębiorstwo przesyłowe ( słupy, linie energetyczne, gazociągi itp. )

  • Odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez zakłady energetyczne, gazownicze i telekomunikacyjne itp.

  • Odszkodowania za utratę wartości nieruchomości w przypadku gdy na nieruchomości znajdują się słupy, linia energetyczna, gazociąg itp. proponujemy pomoc w uzyskaniu

  • Odszkodowania za straty w uprawach spowodowane wejściem na nieruchomość

  • Usunięcia lub przesunięcia urządzeń, linii i budowli bez zgody właściciela

  • Wykupu przez przedsiębiorstwo nieruchomości lub jego części, jeżeli przez umiejscowienie na niej infrastruktury przesyłowej straciła ona swoje znaczenie gospodarcze

  • Podniesienia wysokości odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości na cele publiczne