Prawo podatkowe

  • Opiniowanie transakcji i umów pod kątem skutków w zakresie prawa podatkowego, analiza podatkowa umów nabycia udziałów (PSPA / SPA), doradztwo podatkowe w zakresie specyficznych transakcji

  • Przygotowanie wniosków o pisemną interpretację przepisów prawa i nadzór nad sprawą w celu uzyskania możliwie najszybszej i satysfakcjonującej odpowiedzi

  • Reprezentacja podczas postępowania przed organami podatkowymi na wszystkich jego etapach, zarówno podczas negocjacji z lokalnymi organami podatkowymi lub w postępowaniu sądowym

  • Przygotowywanie pism na potrzeby kontroli podatkowej / skarbowej oraz postępowania podatkowego na każdym etapie, w szczególności: zastrzeżeń i wyjaśnień do protokołu, odwołań od decyzji, wniosków o stwierdzenie nadpłaty i innych pism niezbędnych w toku postępowań

  • Sporządzanie skarg kasacyjnych od wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego

  • Konsultacje dotyczące treści pism samodzielnie przygotowanych w toku postępowań przez Klienta

  • Stała współpraca z Kancelarią Doradcy Podatkowego, dzięki czemu jesteśmy w stanie zapewnić Państwu dodatkowe wsparcie nawet w najbardziej skomplikowanych sprawach z zakresie prawa podatkowego i karno – skarbowego