Prawo upadłościowe

  • Doradztwo i reprezentacja na rzecz wierzycieli podmiotów niewypłacalnych i znajdujących się w stanie upadłości

  • Zgłoszenie wierzytelności do masy upadłości

  • Przygotowanie innych pism procesowych i dokumentów na potrzeby postępowania

  • Doradztwo przy nabywaniu aktywów od syndyka masy upadłości

  • Doradztwo członkom zarządów w zakresie ich obowiązków i odpowiedzialności w przypadku zaistnienia niewypłacalności spółki lub zagrożenia niewypłacalnością

  • Doradztwo w zakresie skutków prawnych ogłoszenia upadłości

  • Przygotowanie projektów wniosków o ogłoszenie upadłości