Ochrona dłużnika przed zbyt
uciążliwą egzekucją komorniczą

  • Zastosowany przez komornika sposób egzekucji nie może prowadzić do szykanowania dłużników, nadużywania egzekucji i nieuzasadnionego generowania dodatkowych kosztów

  • Oferujemy pomoc w celu wymuszenia na komorniku stosowania najmniej uciążliwych sposobów egzekucji, zgodnie z zasadami określonymi w art. 799 § 2 k.p.c.

  • Proponujemy pomoc w zawieszeniu egzekucji z tej części majątku, do której komornik zbędnie skierował egzekucję

  • W drastycznych przypadkach szykanowania dłużnika oferujemy pomoc w dochodzeniu odpowiedzialności wierzyciela za wyrządzoną szkodę.