Odszkodowania

  • Oferujemy pomoc w uzyskaniu odszkodowań z zakresu wszelkich szkód, ze wszystkich rodzajów wypadków i innych zdarzeń powodujących odpowiedzialność odszkodowawczą

  • Podejmujemy się dochodzenia odszkodowania, na każdym etapie sprawy, również wtedy gdy towarzystwo ubezpieczeń nie uznało swojej odpowiedzialności bądź zaniżyło wypłatę

  • Oferujemy pomoc w odszkodowaniach:

  • Komunikacyjnych (kolizje pojazdów, kolizje z udziałem pieszych, uszkodzenia wynikające z nienależytego stanu nawierzchni, uszkodzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania robót drogowych, kradzież ubezpieczonych pojazdów)

  • Zdrowotnych (w tym wypadki przy pracy oraz wynikające z następstw nieszczęśliwych wypadków – NNW)

  • Błędy w sztuce lekarskiej

  • Wynikających z odpowiedzialności cywilnej: (zarządców budynków, inżynierów budownictwa, architektów, biur rachunkowych, prawników, pośredników nieruchomości, członków zarządów spółek kapitałowych)