Pozostałe sprawy cywilne

  • Dochodzenie roszczeń wynikających z naruszenia praw konsumenta

  • Dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi

  • Dochodzenie roszczeń z umów wzajemnych (sprzedaż, pożyczka, zlecenie, dzieło)

  • Reprezentacja w sporach z bankami i firmami ubezpieczeniowymi

  • Sporawy o ochronę dóbr osobistych i naruszenie posiadania

  • Odwołania od decyzji administracyjnych i ZUS

  • Inne sprawy cywilne i administracyjne