Prawo nieruchomości

 • Przedsądowe negocjacje w sprawie zniesienia współwłasności

 • Wnioski o sądowy podział nieruchomości lub ustalenie sposobu użytkowania nieruchomości wspólnej oraz reprezentacja strony przed sądem

 • Badanie stanu prawnego nieruchomości tzw. audyty prawne

 • Badanie treści księgi wieczystej nieruchomości, reprezentacja w sporach o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

 • Przygotowywanie wniosków o wpis lub wykreślenie wpisu w księdze wieczystej

 • Doradztwo dla pośredników nieruchomościami, zarządów spółek deweloperskich

 • Reprezentacja przed organami administracji, w tym w postępowaniach przed nadzorem budowlanym, reprezentacja w postępowaniach sądowo-administracyjnych

 • Reprezentacja wspólnot mieszkaniowych w procesach o uchylenie uchwał i doradztwo na rzecz wspólnot mieszkaniowych

 • Przygotowywanie i analiza umów najmu, dzierżawy, sprzedaży nieruchomości, ustanowienia odrębnej własności lokalu, umów przedwstępnych

 • Reprezentacja w sporach sądowych w sprawach o najem, dzierżawę, czynsz, nakłady na rzecz, rozliczenie najmu, szkody w przedmiocie najmu, zniesienie współwłasności, ustanowienie służebności, ustanowienie drogi koniecznej

 • Prawo lokalowe, w tym reprezentacja Klientów w procesach o eksmisję oraz odszkodowanie od gminy za niedostarczenie lokalu socjalnego

 • Wspólnoty mieszkaniowe: ( przygotowywanie umów, zaskarżanie uchwał wspólnoty, reprezentacja wspólnot i właścicieli lokali w sądzie ).