Prawo rodzinne i opiekuńcze

Oferujemy usługi w zakresie zastępstwa procesowego w sprawach:

  • Rozwodowych i separacyjnych między małżonkami

  • Podziału majątku dorobkowego małżonków

  • Rozwody kościelne

  • Ustanowienia rozdzielności majątkowej między małżonkami

  • Rozliczeń majątkowych między konkubentami

  • Alimentów

  • Stosunków między rodzicami a dziećmi jak ustalenie kontaktów z dzieckiem, ustalenie władzy rodzicielskiej a także jej ograniczenie, ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie lub zaprzeczenie macierzyństwa